Kursy komputerowe

Kursy komputerowe ECDL
Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych
European Computer Driving Licence (ECDL)

CEL SZKOLENIA: Celem szkolenia jest opanowanie przez uczestników wiedzy z zakresu podstawowych pojęć technologii informatycznej i umiejętności w zakresie obsługi komputera. Program szkolenia, składający się z 7 modułów, ma przygotować uczestników do zdania 7 egzaminów i uzyskania certyfikatu ECDL.
KORZYŚCI: Dzięki szkoleniu uczestnicy podwyższą poziom umiejętności sprawnego i efektywnego korzystania z komputera, co pozwoli np. na wzrost wydajności w pracy, czy też umożliwi lepsze wykorzystania środków finansowych przeznaczanych na zakup nowych technologii informatycznych, przy jednoczesnym optymalnym wykorzystaniu już posiadanych zasobów TI. Ponadto Certyfikat ECDL podniesie pozycję zawodową jego posiadacza na rynku pracy, nie tylko krajowym, ale także w Europie i na świecie.
UCZESTNICY: Szkolenie skierowane jest do tych osób, które chciałyby znacząco podwyższyć poziom swoich umiejętności z zakresu obsługi komputera.

PROGRAM:
1. Podstawy technik informatycznych i komunikacyjnych – MODUŁ 1
2. Użytkowanie komputerów – MODUŁ 2
3. Przetwarzanie tekstów – MODUŁ 3
4. Arkusze kalkulacyjne – MODUŁ 4
5. Bazy danych – MODUŁ 5
6. Grafika menedżerska i prezentacyjna – MODUŁ 6
7. Przeglądanie stron internetowych i komunikacja – MODUŁ 7

Łączna liczba godzin szkolenia: 120