efs_samorzad_kolor

Cel projektu: Podniesienie/nabycie kluczowych kompetencji językowych (150 osób) i cyfrowych TIK (50 osób) z województwa wielkopolskiego o niskich kwalifikacjach i/lub w wieku 50+, przyczyniających się do pełnej integracji społecznej i konkurencyjności na rynku pracy.

Grupa docelowa: 130 Kobiet i 70 Mężczyzn, w wieku aktywności zawodowej, powyżej 25 roku życia, z województwa wielkopolskiego, w tym:

 • osoby fizyczne – uczą się/ pracują/ zamieszkują na terenie Wielkopolski zgodnie z Kodeksem Cywilnym
 • osoby bezdomne – przebywają na terenie województwa wielkopolskiego
 • inne podmioty – posiadają jednostkę organizacyjną w Wielkopolsce
 • 100 % osób o niskich kwalifikacjach
 • minimum 50% osób w wieku 50+

Oferowane wsparcie:

Kursy języka angielskiego: 

 • język angielski na poziomie 0 – A2 (240 godzin lekcyjnych) dla 4 grup, zakończone egzaminem TELC na poziomie A2. Okres realizacji: IX 2016 – II 2018
 • język angielski na poziomie A1 – A2 (180 godzin lekcynjnych) dla 3 grup, zakończone egzaminem TELC na poziomie A2. Okres realizacji: X 2016 – XI 2017
 • język angielski na poziomie A2 (120 godzin lekcyjnych) dla 2 grup, zakończone egzaminem TELC na poziomie A2. Okres realizacji: I 2017 – IX 2017
 • język angielski na poziomie B1 – B2 (240 godzin lekcyjnych) dla 1 grupy, zakończone egzaminem TELC na poziomie B2. Okres realizacji: IV 2017 – XI 2017

Kursy języka niemieckiego:

 • język niemiecki na poziomie 0 – A2 (240 godzin lekcyjnych) dla 4 grup, zakończone egzaminem TELC na poziomie A2. Okres realizacji: X 2016 – I 2018

Kursy komputerowe:

 • poziom podstawowy A (60 godzin szkolenia) dla 3 grup w zakresie modułów: Informacja, Tworzenie treści, zakończone egzaminem zgodnym z ECCC. Okres realizacji: IX 2016 – I 2017.

poziom podstawowy A (60 godzin szkolenia) dla 2 grup w zakresie modułów: Informacja, Komunikacja zakończone egzaminem zgodnym z ECCC. Okres realizacji I 2017 – III 2017.

Rekrutacja

Rekrutacja ciągła od VII 2016 do VII 2017.

Nabór Uczestników Projektu otwarty, powszechny i zgodny z polityką równych szans, zwalczający przejawy dyskryminacji.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne poniżej:

HARMONOGRAMY SZKOLEŃ:

j-angielski-120-godz-poznan

j-angielski-180-godz-srem

j-angielski-240-godz-polajewo

j-angielski-240-godz-poznan

j-angielski-240-godz-srem

j-angielski-240-godz-wagrowiec

j-niemiecki-240-godz-stare-miasto

j-niemiecki-240-godz-wagrowiec

j-niemiecki-240-godz-srem

kurs-komputerowy-gr-i-strzyzewo-paczkowe

kurs-komputerowy-gr-ii-kobylnica

kurs-komputerowy-gr-iii-kobylnica